Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Conferinţa chimiştilor din România şi Republica Moldova „Chimia este viaţa noastră, viitorul nostru”

       

          La 5 mai 2011, cu începere de la ora 9:00, în Sala Azurie a AŞM, (bd. Ştefan cel Mare, 1), Academia de Ştiinţe a Moldovei, Academia Română şi Societăţile de Chimie din Republica Moldova şi România organizează Conferinţa chimiştilor din România şi Republica Moldova cu genericul „Chimia este viaţa noastră, viitorul nostru”, dedicat Anului Internaţional al Chimiei.

         Manifestaţia reprezintă posibilităţi reale de a face cunoştinţă cu cele mai recente rezultate în domeniu, de a iniţia contacte directe cu specialişti remarcabili din România şi din ţară, materializate în cooperări şi colaborări ulterioare.

         Întrunirea reprezintă, de asemenea, oportunităţi pentru iniţierea proiectelor comune în cadrul programului PC-7.

          La eveniment sunt invitaţi reprezentanţii mass-media.

AGENDA CONFERINŢEI :

Deschiderea oficială
Acad. Gheorghe DUCA, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Acad. Ionel HAIDUC, preşedintele Academiei Române

Paradigme noi in chimie
Acad. Ionel HAIDUC, Academia Română si Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, România

Chimia la interfaţa timpurilor şi accederea continuă
Acad. Gheorghe DUCA, Academia de Ştiinţe a Moldovei si Societatea de Chimie din Republica Moldova

Ciclobutadiena: trecut şi actualitate a unei probleme ardente a chimiei organice româneşti
Prof. Sorin Roşca, Societatea de Chimie din România şi Universitatea “Politehnica” Bucureşti, România

Chimia terpenoidelor: realizări şi perspective
Acad. Pavel VLAD, Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Figuri de chimişti români
Acad. Bogdan C. SIMIONESCU, Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” al Academiei Române, Iaşi si Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, România

Nanocompozite - proprietăţi şi utilizări
Acad. Constantin TURTĂ, Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Şcoala de chimie-fizică din România
Dr. Maria ZAHARESCU, m.c. al Academiei Române, Institutul de Chimie Fizică "Ilie Murgulescu" al Academiei Române, Bucureşti, România

Noi sfere de coordinare ale chimiei combinaţiilor complexe
Dr. hab. Mihail REVENCO, Universitatea de Stat din Moldova

Scoala ieşeană de chimia N-ilidelor: tradiţii şi perspective
Prof. Ionel MANGALAGIU, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

Aspecte inovaţionale în chimie
M.c. Aurelian GULEA, Universitatea de Stat din Moldova

Chimia clorofilei pentru medicină
M.c. O. I. Koifman, Universitatea de Stat de Chimie şi Tehnologii din Ivanovo, Rusia

Tendinţe în chimia macromoleculară şi supramoleculară
Dr. Valeria HARABAGIU, Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” al Academiei Române, Iaşi, România

Chimia ecologică soluţionează problemele mediului ambiant
Dr. hab., prof. Tudor LUPAŞCU, Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Spectroscopia RMN: între eleganţa analizei structurale în chimie şi complexitatea actului medical
Dr. Calin DELEANU, Centrul de Chimie Organică "Costin D. Neniţescu" al Academiei Române, Bucureşti şi Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” al Academiei Române, Iaşi, România

Chimia oenologică
Dr. hab. Rodica STURZA, Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice din Republica Moldova

Contacte:
Prof. Tudor LUPAŞCU,
Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. Academiei 3;
tel.: 725490; fax : 739954; email: [email protected];
Dr. Aculina ARÎCU,
Societatea de Chimie din Republica Moldova; str. Academiei 3;
tel.: 739963; fax: 739954; email: [email protected]