Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Concurs pentru ocuparea functiilor vacante

Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante de director de centru, şefi de laborator şi cercetători ştiinţifici pentru următoarele poziţii:
 
         1. Director al Centrului Cercetare şi Monitoring al
             Calităţii Apelor -1

2. Şefi de laborator:
Laboratorul Chimie Cuantică, Cinetica Chimică şi Rezonanţa
         Magnetică -1
Laboratorul Metode - Fizico Chimice de Cercetare şi
         Analiză - 1
Laboratorul de Chimie Bioanorganică şi Nanocompozite -1
Laboratorul Spectroscopia Atomică -1
Laboratorul Chimia Coordinativă – 1
Laboratorul Chimia Terpenoidelor – 1
Laboratorul Sinteza Organică – 1
Laboratorul Chimia Ecologică -1
(grad ştiinţific de doctor habilitat sau de doctor în ştiinţe, lucrări ştiinţifice publicate în domeniu, vechimea în muncă ştiinţifică de cel puţin 4 ani, calităţi profesionale, manageriale şi morale înalte)

3. Cercetător  ştiinţific principal - 4
(grad ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe în profilul postului său titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar şi sau titlul ştiinţific de profesor cercetător, vechimea în muncă în sfera ştiinţei şi inovării de cel puţin 10 ani şi lucrări de valoare publicitate)

4. Cercetător ştiinţific coordonator - 5
(grad ştiinţific de doctor habilitat sau de doctor în ştiinţe în profilul postului, vechimea în muncă în sfera ştiinţei şi inovării de cel puţin 8 ani şi lucrări de valoare publicitate)

5. Cercetător ştiinţific superior - 21
(grad ştiinţific de doctor în ştiinţe în profilul postului, vechimea în muncă în sfera ştiinţei şi inovării de cel puţin 5 ani şi lucrări de valoare publicitate)

6. Cercetător ştiinţific - 9
(grad ştiinţific de doctor de doctor în ştiinţe,, sau de specialist cu studii superioare, grad de magistru sau rezidenţiat vechimea în muncă în sfera ştiinţei şi inovării de cel puţin 3 ani şi lucrări ştiinţifice publicitate)

7. Cercetător ştiinţific stagiar – 2
( specialist cu studii superioare, grad de magistru sau rezidenţiat vechimea în muncă în sfera ştiinţei şi inovării de cel puţin 3 ani şi lucrări ştiinţifice publicitate)
 
Persoanele, care doresc să participe la concurs trebuie să prezinte în timp de o lună de zile de la data publicării acestui anunţ următoarele documente: Cerere, fişa personală, copia buletinului de identitate, copia certificatului asigurării sociale, copia carnetului de muncă, copii ale diplomei de licenţă, magistru, copii ale diplomei de doctor habilitat sau de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare, copii ale diplomelor tuturor titlurilor ştiinţifico-didactice, copii ale certificatelor absolvirii cursurilor de perfecţionare, lista lucrărilor ştiinţifice publicate.
Concursul pentru suplinirea posturilor vacante se va desfăşura în conformitate cu legislaţia în vigoare.
        
Regulament

 
         Adresa: mun. Chişinău, str. Academiei – 3,
                                   et.-3   bir.- 324 secretar ştiinţific 73-99-63
 
         Consiliul ştiinţific al Institutului de Chimie al A. Ş.M.