Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Dispozitie

 Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM
INSTITUTUL DE CHIMIE
 
D I S P O Z I Ţ I E  
Nr 04 din 17 martie 2020
 
Luând ca bază Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 320 din 16.03.2020 “Cu privire la activitatea organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării” și Hotărârile nr. 6 din 10 martie și nr.7 din 13 martie 2020 ale Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19,

DISPUN:
 
1. În perioada 17 martie - 1 aprilie 2020, inclusiv, activitățile ce țin de funcționalitatea Institutului de Chimie, precum și a subdiviziunilor sale, maximal posibil să fie realizate de la distanță, cu raportarea zilnică a sarcinilor realizate conform unui plan individual de activitate.
2. Directorii de proiecte, șefii de laboratoare, șefii de centre și serviciul personal vor întreprinde toate acțiunile pentru informarea tuturor angajaților Institutului prevederile prezentei Dispoziții.
3. Directorii de proiecte vor recepționa zilnic de la fiecare cercetător științific informația privind activitățile desfășurate pe marginea realizării planului individual și vor prezenta Directorului Institutului un raport săptămânal privind activitățile realizate.
4. Personalul de conducere și personalul auxiliar vor prezenta zilnic rapoarte cu privire la activitatea desfășurată. Informația va fi stocată la Directorul adjunct pentru activitatea științifică și Directorul adjunct pentru probleme generale, care vor elabora rapoarte săptămânale.
5. În funcție de evoluția situației epidemiologice, termenul indicat va fi revizuit și adus la cunoștința tuturor angajaților.
 
 
Director al Institutului de Chimie
doctor habilitat în științe chimice,
                           Aculina ARÎCU