Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Anunt privind sustinerea tezei de doctor

                                     Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Candidat: Serghei CURLAT

Conducător ştiinţific: Fliur MACAEV, dr. habilitat  în științe chimice, prof. cerc.

Consiliul ştiinţific specializat: D 143.01-38

Titlul tezei: «Cинтез и исследование азотсодержащих производных
3,7,7-триметилбицикло[4.1.0]гептанов на основе (+)-3-карена»/“Sinteza şi cercetarea derivaților cu conţinut de azot ai 3,7,7-trimetilbiciclo[4.1.0]heptanilor din (+)-3-carenă”

Specialitatea: 143.01. – Chimie organică

Data: 18 februarie 2021

Ora: 14.00

Local:  Sala mică a Institutului de Chimie, str.Academiei, 3, or.Chișinău (bir. 349, et. 3)

Link-ul pentru participare la ședință: https://meet.google.com/iii-eiyk-hyz

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Științifică ”Andrei Lupan” și pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).

Sunt invitați toți doritorii.