Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

ANUNŢ privind susţinerea tezei de doctor habilitat

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat

 

 

Pretendent:  dr. Veaceslav Kulcițki

Consultant ştiinţific: dr. hab. Nicon Ungur

Consiliul ştiinţific specializat:  DH 05.143.01-02

Tema tezei: Sinteza compușilor terpenici cu funcționalizare avansată prin metode biomimetice

Specialitatea: 143.01. Chimia organica

Data:  21 septembrie 2017

Ora: 14:00

Local: Bir. 349, et. 3, Institutul de Chimie al AȘM, str. Academiei, 3, Chișinău, Republica Moldova.

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

Un articol în monografie internaţională colectivă, 4 articole de sinteză în reviste cotate ISI, dintre care unul fără coautori; un articol de sinteză fără coautori în revistă naţională categoria A, 17 articole în reviste cotate ISI, 3 articole în reviste naţionale categoria A, dintre care unul fără coautori, 18 comunicări la conferinţe ştiinţifice internaţionale, dintre care 4 comunicări orale în plen şi 3 rapoarte fără coautori, 3 brevete de invenție.

 

Rezumatul tezei:

 În virtutea faptului că majoritatea compuşilor terpenici care reprezintă interes practic au schelete carbonice complexe şi funcţionalizare avansată cu heteroatomi, scopul primordial al acestei lucrări a fost elaborarea metodelor de sinteză a diverse clase de compuşi terpenici prin combinarea flexibilă a proceselor biomimetice de oligomerizare, ciclizare, regrupare şi funcţionalizare dirijată. Obiectivele specifice ale lucrării au inclus sinteza compuşilor terpenici din diferite serii oligomerice cu funcţionalizare diversă şi cercetarea lor în reacţiile de ciclizare, regrupare şi funcţionaluzare cu heteroatomi. Lucrarea prezentată spre atenţia comunităţii ştiinţifice include 5 capitole, dintre care primul reprezintă sinteza datelor literare, iar următoarele 4 capitole sunt unite sub titlul comun „Metode de sinteză a compuşilor terpenici în baza principiului biomimetic aleatoriu” şi includ rezultatele cercetărilor experimentale proprii la subiectul tezei. În cadrul tezei curente a fost demonstrată viabilitatea combinării succesive a diferitor procese biomimetice pentru sinteza compuşilor terpenici cu diverse structuri. Faptul complexităţii avansate a căilor biogenetice care conduc la diversitatea enormă a terpenoidelor a permis de a înainta ipoteza intercalării etapelor biosintetice în mod flexibil. Această abordare strategică a fost numită Sinteză Biomimetică Aleatorie. În urma verificării şi valorificării ipotezelor înaintate în cadrul îndeplinirii lucrării curente, au fost realizate sinteze ale reprezentanţilor a 15 diverse clase de compuşi terpenici.

La ședință sunt invitați toți doritorii.