Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Institutul de Chimie a fost vizitat de o delegație de savanți din Romania

          

   La 29 noiembrie 2019, Institutul de Chimie a găzduit o delegație în frunte cu Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, care a însoțit o echipă de savanți din România, reprezentată prin Vicepreședintele Academiei Române, acad. Bogdan C. Simionescu, Directorul Institutului de Chimie Macromoleculară „P. Poni” din Iași dr. Anton Airinei, Secretarul științific al ICMPP dr. Marcela MihaiProf. Călin Deleanu și Prof. Valeria Harabagiu.

Delegația a fost întâlnită de către administrația și șefii de laborator din cadrul Institutului de Chimie din Chișinău. Scopul vizitei a fost în discutarea posibilităților de continuare a colaborărilor științifice cu Institutul  de Chimie Macromoleculară „P. Poni” din Iași prin programe, proiecte și activități comune de cercetare fundamentală și aplicată în domeniul științelor chimice, incluse în prioritățile naționale ale României și Republicii Moldova.

        În cadrul ședinței, Președintele AȘM acad. Ion Tighineanu a prezentat o informație generală asupra situației actuale în Academia de Științe, despre riscul iminent de pierdere a potențialului științific în rezultatul finanțării neadecvate etc. De asemenea, a fost subliniată importanța colaborărilor moldo-române pe care le are Academia de Științe a Moldovei, precum și participările cercetătorilor noștri în programele europene de cercetare. Președintele Ion Tighineanu a accentuat importanța proiectelor bilaterale, care au construit multe punți de colaborare pentru cercetătorii din Republica Moldova.

Vicepreședintele Academiei Române a apreciat înalt nivelul de cercetare al Institutului de Chimie din Republica Moldova, fapt pentru care știința chimică din Republica Moldova este apreciată la nivel internațional, cât și despre importanța colaborării științifice a acestor două institute. Totodată, acad. B. Simionescu a exprimat disponibilitatea Academiei Române de a reveni la lansarea programelor bilaterale, care ar intensifica și dinamiza colaborarea între cele două academii. Acad. Bogdan Simionescu a menționat că cercetarea științifică însă are nevoie de sprijin din partea Guvernului. Știința este o carte de vizită, cercetarea poate fi un ambasador bun al țării, dacă este de calitate, a punctat vicepreședintele Academiei Române.

Directorul Institutului de Chimie din Republica Moldova dr. habilitat Aculina Arîcu a menționat importanța colaborării științifice cu Institutul de Chimie Macromoleculară „P. Poni”,inițiată în a. 2005 și care continuă până în prezent, inclusiv prin proiecte comune de cercetare;organizarea de simpozioane, conferințe, seminare, cursuri şi întâlniri pe probleme de cercetare-dezvoltare; asigurarea accesului reciproc la infrastructura de cercetare și bazele de date informaționale; stimularea cercetărilor de interes reciproc, cu valorificarea rezultatelor prin publicații comune în reviste cu factor de impact; pregătirea în comun a cadrelor de înaltă calificare prin doctorat; proiecte și programe naționale și internaționale etc.

Ședința a finalizat cu semnarea unui acord de colaborare științifică între Institutul de Chimie din Republica Moldova, reprezentat de către director – dr. habilitat Aculina ARÎCU și Institutul de Chimie Macromoleculară "Реtru Роni” al Academiei Române, reprezentat de către director – dr. Anton AIRINEI.