Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Aviz

Vineri, 5 aprilie 2013 ora 14.00, în sala mare (et. III) va avea

  loc şedinţa colectivului Institutului de Chimie al A.Ş.M.

Ordinea de zi:

1.           Rezultatele ştiinţifice ale cercetătorilor institutului obţinute în anul 2012;

2.            Sarcinile ştiinţifice de cercetare-dezvoltare ale cercetătorilor institutului pentru anul 2013;

3.            Rezultatele auditului Curţii de Conturi;

4.             Diverse.
 

Raportor: Directorul Institutului de Chimie, memb. cor., dr. hab., prof. Tudor Lupaşcu.
 

Prezenţa tuturor angajaţilor Institutului de Chimie al A.Ş.M. este obligatorie.