Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Felicitare

Multstimaţi cercetători ştiinţifici ai Institutului de Chimie!
 
           Conform Hotărârii Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M. din 15.03.2005, anual la 12 iunie se sărbătoreşte Ziua Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
           La 12 iunie  2010 se marchează cea de-a 64-a aniversare de la constituirea primelor instituţii de cercetare ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Acest eveniment are ca scop o mai bună informare a publicului asupra importanţei ştiinţei si, totodată, construirea unei punţi de legătură intre ştiinţă şi societate. In această zi sărbătorim rolul vital pe care Academia de Ştiinţe a Moldovei îl poate juca in realizarea dezvoltării durabile a ţării.
            În anul 2010 colaboratorii Institutului de Chimie al A.Ş.M. realizează cercetări ştiinţifice în cadrul a 6 proiecte instituţionale, 6 proiecte din cadrul Programelor de Stat, 2 proiecte comune de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerul Educaţiei şi  Ştiinţei din Ucraina, 1 proiect comun de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Republica Belarus, 2 proiectе comune de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şiAutoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România, 3 proiecte pentru tineri cercetători, 2 proiecte internaţionale din  cadrul programului PC7, 1 proiect comun de cercetare între A.Ş.M. şi Marea Britanie. 
          În prima jumătate a anului 2010, pentru prima dată pe parcursul activităţii Institutului de Chimie al A.Ş.M. de către AGEPI a fost înregistrată Marca cu titlul ”ENOXIL”.
           Pe parcursul acestei perioade au fost publicate: 2 monografii, circa 40 articole ştiinţifice; peste 50 rezumate ale comunicărilor laconferinţe internaţionale; au fost obţinute 4 brevete de invenţie şi 4 hotărâri pozitive
         Institutul de Chimie a participat la lucrările a 2 Saloane Internaţionale şi  Expoziţia de inventică „Euroinvent”, unde invenţiile institutului au fost menţionate cu 3 Medalii de Aur, 1 Medalii de argint, 4 Diplome de Menţiune. Lucrarea cu titlul „Îmbogăţirea cu azot şi regenerarea sorbentului carbonic” a fost menţionată cu Premiul „Grand Prize”. Pentru întreaga activitate de inventică Institutul de Chimie a fost menţionat cu Cupa de Aur şi Diploma de Excelenţă.
         Rezultatele cercetărilor ştiinţifice prezintă interes deosebit  pentru economia naţională a Republicii Moldova. Despre aceasta vorbeşte faptul că un şir întreg de preparate şi tehnologii elaborate în laboratoarele Institutului au fost realizate în practică la nivel de ramură şi de întreprindere.
       În ajunul Zilei Academiei de Ştiinţe a Moldovei Direcţia Institutului de Chimie al A.Ş.M. se adresează către toţi cercetătorii institutului cu cele mai frumoase urări de bine, de sănătate si succese în activitatea Dstră ştiinţifică.
 
                 Cu profund respect,
 
            Directorul Institutului de Chimie al A.Ş.M.
            Dr. hab. în chimie, prof.                                        Tudor Lupaşcu