Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

AVIZ

            Joi, 17 septembrie 2015, ora 14.00, în sala mică a Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a

Moldovei (str. Academiei, 3, etajul 3, bir. 349) va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul

Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a examina teze de doctorat, la

specialităţile: 144.01. Chimie fizică; 145.01. Chimie ecologică; 166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a

resurselor naturale.

ORDINEA DE ZI
 

1)    Prezentarea tezei de doctor în științe chimie a drei Anghel Lilia cu titlul „ASPECTE FIZICO-CHIMICE ȘI

SIMULĂRI DE DINAMICĂ MOLECULARĂ ALE PROCESULUI DE SINTEZĂ MICROBILOGICĂ A NANOPARTICULELOR

DE FIER”, specialitatea: 144.01.Chimie fizică.

Conducător științific: Academician, dr. habilitat, prof. univ. Gheorghe Duca2)     Nominalizarea membrilor Consiliului Științific Specializat și a referenților oficiali.Sunt invitati toti doritorii.