Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

AVIZ

Marți, 19 septembrie 2017, ora 1400, în sala mică a Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

(str. Academiei, 3, etajul 3, 349)

Va avea loc şedinţa

Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc instituit în cadrul Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a examina teza de doctorat la specialitatea 145.01 – Chimie ecologică, cu titlul “STUDIUL PROCESELOR DE TRATARE A APELOR CONTAMINATE CU IONI DE NITRIȚI”, elaborată de dna Goreacioc Tatiana.

 

ORDINEA DE ZI

1)                Prezentarea tezei de doctorat a dnei Goreacioc Tatiana cu titlul STUDIUL PROCESELOR DE TRATARE A APELOR CONTAMINATE CU IONI DE NITRIȚI,

Specialitatea: 145.01- Chimie ecologică.

Conducător științific:

Acad. dr. habilitat, prof. cerc.

Tudor Lupașcu

Consultant științific:

dr., conf. cerc.

Raisa Nastas

 

  2) Nominalizarea membrilor Consiliului Științific Specializat și a Referenților oficiali.

La sedinta sunt invitati toti doritorii.