Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

In memoriam Profesorul Ivan Ogurţov

 

          La 23 decembrie 2009 s-a stins din viaţă ilustrul savant fizician-teoretician cu renume mondial Ivan Ogurţov, şef al Laboratorului de chimie cuantică şi cinetică chimică al Institutului de Chimie al A.Ş.M, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, om de o aleasă cultură şi ţinută intelectuală.
    Ivan Ogurţov s-a născut la 11 noiembrie 1941, în satul Semionovka, r-nul Ştefan Vodă. După absolvirea Universităţii de Stat din Chişinău, pe parcurs de doi ani şi-a făcut serviciul militar în rândurile Armatei Sovietice. În 1965 a fost înmatriculat la doctorantură în cadrul Institutului de Chimie al A.Ş.M. În 1969 a susţinut teza de doctor, iar în 1987 – teza de doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice cu tema „Proprietăţile electrice şi spectroscopice ale sistemelor moleculare cu degenerare şi pseudo-degenerare”. Graţie profesionalismului său, responsabilităţii în muncă şi atitudinii corecte faţă de colegi, prof. I. Ogurţov a trecut toate treptele de la laborant superior până la cea de cercetător ştiinţific principal şi şef de Laborator chimie cuantică şi cinetică chimică, pe care l-a condus pînă în ultimile clipe ale vieţii sale.
În perioada anilor 1995–2002 a fost şef al Catedrei chimie fizică a Universităţii de Stat din Moldova.

     Profesorul Ivan Ogurţov a fost un savant recunoscut de talie mondială în domeniul chimiei cuantice şi teoriei interacţiunilor vibronice. A elaborat teoria proprietăţilor electrice şi spectroscopice a sistemelor vibronice; a stabilit seria de efecte electro- şi magneto-optice neobişnuite în sistemele moleculare cu simetrie înaltă cu stări electronice fundamentale degenerate sau pseudo-degenerate şi a dezvoltat teoria difracţiei electronilor rapizi în gazele sistemelor vibronice.

     Dr. hab. I. Ogurţov a publicat peste 200 de lucrări ştiinţifice în domeniul chimiei cuantice, spectroscopiei moleculare, difracţiei electronilor, cineticii chimice etc. A îndrumat 12 doctoranzi, dintre care 4 au susţinut tezele de doctor. A participat activ la multiple manifestări şiinţifice internaţionale cu comunicări la şedinţele plenare şi cu lucrări de o formidabilă ţinută ştiinţifică. A fost conducător a unor proiecte internaţionale şi naţionale de cercetare.
      În aceste clipe de grea pierdere şi tristeţe profundă pentru toţi cei care l-au cunoscut, exprimăm sincere condoleanţe familiei şi rudelor. Suntem alături de acei care deplâng plecarea pe drumul neîntoarcerii al doctorului habilitat, profesorului Ivan Ogurţov, chipul luminos al căruia va rămîne veşnic viu în inimile noastre.