Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Mesaj de felicitare

Anul 2014– an de înalte realizări şi visuri  împlinite,
cedează locul anului 2015
 
A mai trecut un an… colectivul Institutului de Chimie al AŞM a finisat anul 2014 cu rezultate semnificative: au fost publicate în total 289 lucrări ştiinţifice: 5 monografii, inclusiv 1 monografie ed. SPRINGER; 4 monografii naționale; 1 enciclopedie chimică; 4 capitole în monografii, inclusiv 1 capitol în monografie internaţională; 71 articole, inclusiv 40 în reviste cu factor de impact; 8 articole în culegeri internaţionale; 8 articole în alte reviste editate în străinătate; 25 articole în reviste naționale; 209 rezumate la diverse manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
Au fost obţinute 12 brevete de invenţie, 13 hotărâri pozitive şi depuse 10 cereri de brevet. Invenţiile institutului au fost prezentate la patru expoziții internaționale și două saloane, unde au fost menţionate cu 5 medalii de aur, 3 medalii de argint, Gold Prize, Cupa de Aur, o Diplomă de Onoare, 9 Diplome de Mențiune și o Mențiune Specială
 În a. 2014 au fost realizate 6 implementări/verificări/testări în practică:
·     A fost implementată tehnologie de obținere a cărbunilor activi din materie primă locală la SRL “Ecosorbent”;
·           A fost produs și testat un lot experimental de compoziții (cremă, unguent, gel) în baza compusului Enoxil (2%) şi au fost studiate proprietăţile antimicrobiene şi antioxidante ale acestora;
·   Au fost efectuate testări preclinice ale compușilor noi cu proprietăți antituberculoase la Centrul Științific în Domeniul Medicamentului din USMF “Nicolae Testemițanu”;
·           A fost implementată tehnologia de prelucrare integrală a deșeurilor din mase plastice cu obținerea produselor noi la SRL “UISPAC”;
·           Au fost testați compușii coordinativi în calitate inhibitori ai coroziei oțelului în apă;
·           Au fost testați compușii coordinativi în calitate de stimulatori de creștere și dezvoltare a plantelor.
Au lucrat asupra tezelor 19 doctoranzi, 1 postdoctorand, 5 masteranzi și 10 studenți; a fost susţinută o teză de doctor în chimie; un doctorand a beneficiat de Bursa de Excelenţă a Guvernului R. Moldova.
În a. 2014 a fost organizată Conferința Internațională dedicată jubileului de 55 ani de la fondarea Institutului de Chimie.
Au fost editate 2 numere ale revistei institutului Chemistry Journal of Moldova”.
 
Pentru munca nobilă depusă de D-stră în anul 2014, Direcţia Institutului Vă aduce sincere mulţumiri şi Vă urează un an nou plin de bucurii, să măsuraţi timpul în clipe petrecute alături de cei dragi, să luaţi cu D-stră din fiecare zi o amintire plăcută, fie ca anul 2015 să fie un an al marilor împliniri!

 LA MULŢI ANI !
Cu înaltă considerație,
Directorul Institutului de Chimie al AŞM
Mem. cor., dr. hab. în chimie, prof.                            Tudor Lupaşcu