Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Aviz

       
         Luni, 3 octombrie 2011, ora 10.00 în sala mică a Institutului de Chimie al A.Ş.M. (str. Academiei 3, etajul 3)

va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în chimie la specialitatea 02.00.10 – chimie bioorganică: chimia

compuşilor naturali şi fiziologic activi cu titlul  “Structura glicozidelor steroidice şi fenolice din plantele Veronica

chamaedrys şi activitatea lor biologică”,
pretendentă: Marcenco Alexandra (Institutul de Genetică şi Fiziologie a

Plantelor al A.Ş.M.).

Conducător ştiinţific al tezei de doctorat:

Pavel Chintea, doctor habilitat în chimie, profesor universitar.

Referenţi oficiali:

1. Bobeică Valentin, dr. habilitat în chimie, profesor universitar;

2. Dragalin Ion, dr. în chimie, conferenţiar cercetător.

                                            Sunt invitaţi toţi doritorii.