Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

AVIZ

Vineri, 5 mai 2017, ora 1300 în sala mică a Institutului de Chimie al AȘM (str. Academiei 3, etajul 3, bir. 349) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Chimie al AŞM, abilitat cu dreptul de a examina teza de doctor habilitat in stiinte chimice la specialitatile 143.01 – chimie organică si 143.04-chimie bioorganica, chimia compusilor naturali si fiziologic activi.

 


ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea tezei de doctor habilitat în științe chimice de către dr. în chimie Veaceslav Kulciţki, întitulată: “Sinteza compuşilor terpenici cu funcţionalizare avansată prin metode biomimetice”, specialitatea: 143.01 – chimie organică. Consultant științific: dr. hab. în chimie Nicon Ungur.

2. Nominalizarea membrilor Consiliului Științific Specializat și a referenților oficiali.

 

La ședință sunt invitați toți doritorii.