Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

AVIZ

Luni, 21 decembrie 2015, ora 1400, în sala mică a Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

(str. Academiei, 3, etajul 3)

Va avea loc şedinţa

Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a examina teze de doctorat, la specialităţile: 144.01 – Chimie fizică; 145.01 – Chimie ecologică; 166.02 – Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale.

 

ORDINEA DE ZI

1)               Prezentarea tezei de doctor în științe chimice a dnei Moșanu Elena cu titlul IMPACTUL COMPUȘILOR AZOTULUI AMONIACAL ASUPRA COMPONENTELOR CALCAROASE DIN MEDIUL AMBIANT,

Specialitatea: 145.01-Chimie ecologică.

Conducător științific:   
Dr. habilitat, prof. cerc., membru corespondent Lupașcu Tudor

Consultant științific: 
Dr. în chimie, conf. cerc. Sandu Maria

 

2)                Nominalizarea membrilor Consiliului Științific Specializat și a referenților oficiali.

Sunt invitați toți doritorii.