Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Aviz

Luni, 3 iunie 2013, ora 13.00, sala mică,

  în cadrul consiliului ştiinţific al Institutului de Chimie va avea

  loc
audierea raportului ştiinţific cu titlul:

„Simulări de dinamică moleculară ale mecanismului de

legare a ionilor de fier de lactoferină",

specialitatea 02.00.04 - chimie fizică.
Prezentator: doctoranda a. III (f./r.) Lilia Anghel

Conducător ştiinţific: acad., dr. hab., prof.  Gheorghe Duca.


Sunt invitaţi toţi doritorii.