Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Şedinţa Consiliului Ştiinţific

Sîmbătă, 16 ianuarie 2010, ora 9.15
în sala mică va avea loc şedinţa
Consiliului Ştiinţific al Institutului de Chimie al A.Ş.M.

ORDINEA DE ZI
 
1. Discutarea programelor şi planurilor de activitate ştiinţifică ale subdiviziunilor Institutului de Chimie 
     pentru anul 2010;
                                      (conducătorii subdiviziunilor, câte 10 min)

2. Înaintarea candidaturii pentru suplinirea funcţiei de director al Institutului de Chimie al A.Ş.M. 
                                    (vicedirectorul ştiinţific dr. A. Arîcu, 10 min)
3.Aprobarea temelor tezelor de doctorat, a conducătorilor ştiinţifici şi planurilor individuale a
    doctoranzilor înmatriculaţi în anul 2009;
                                           (conducătorii ştiinţifici, câte 5 min)
4. Cu privire la modificarea temei tezelor de doctorat a doctorandelor Rîbkovskaia Zinaida -
    laboratorul Sinteza Organică şi Cibotaru Silvia – laboratorul Chimia Ecologică;
                                           (conducătorii ştiinţifici, câte 5 min)
5. Diverse