Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Mesaj de felicitare

Multstimaţi cercetători ştiinţifici ai Institutului de Chimie!

        Ziua Mondiala a Ştiinţei pentru Pace si Dezvoltare Durabilă, proclamată in 2001 de cea de-a 31-a Conferinţă

generală a UNESCO, se marchează anual pe 10 noiembrie, având ca scop o mai bună informare a publicului

asupra importanţei ştiinţei si, totodată, construirea unei punţi de legătură intre ştiinţă şi societate. In această zi

sărbătorim rolul vital pe care ştiinţa îl poate juca in realizarea dezvoltării durabile şi in lărgirea orizonturilor de pace.

        În anul 2014 cercetătorii Institutului de Chimie al AŞM realizează cercetări ştiinţifice în cadrul a 19 proiecte: 6

proiecte instituţionale; 2 proiectе în cadrul Programuluii de Stat; 1 proiect comun de cercetare între Academia de

Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de cercetări Fundamentale din Republica Belarus; 1 proiect comun de cercetare între

AŞM şi Centrul Naţional de Cercetări Ştiinţifice din Franţa (CNRS); 1 proiect comun de cercetare între AŞM şi

Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării din Germania (BMBF); 2 proiectе comune de cercetare între Academia

de Ştiinţe a Moldovei şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România; 1 proiect comun Academia

de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţia Naţională pentru problemele Ştiinţei, Inovării şi Informatizării a Ucrainei; 1 proiect

pentru tineri cercetători; 1 proiect de cercetare în cadrul Programului STCU-AŞM „Iniţiative comune de Cercetare-

Dezvoltare”; 1 proiect internaţional din cadrul Programului Ministerului Federal al Educaţiei şi Cercetării din

Germania (BMBF); 1 proiect comun de cercetare în cadrul Programului Operaţional Comun de Cooperare „Black

Sea Basin 2007-2013; 1 proiect din cadrul programului FP7-PEOPLE-2013-IRSES; 1 proiect SCOPES.

          În baza rezultatelor obţinute în anul 2014 au fost publicate: 1 monografie, 1 pliant jubiliar, 2 capitole în

monografii internaționale, circa 50 articole, inclusiv 30 în ediţii de peste hotare; peste 180 rezumate ale

comunicărilor la conferinţe internaţionale; au fost obţinute 12 brevete de invenţie, 9 hotărâri pozitive şi depuse 6

cereri de brevet.
         
         Institutului de Chimie a fost organizatorul Conferinței Internaționale dedicate jubileului de 55 de ani de la

fondare.
         Pe parcursul acestei perioade Institutul de Chimie a participat la lucrările a 2 Expoziții Internaţionale, unde

invenţiile institutului au fost menţionate cu 3 Medalii de Aur, 1 Medalie de Argint, 1 Cupă de Aur și 4 Diplome de

Menţiune.

          Rezultatele cercetărilor ştiinţifice prezintă interes pentru economia naţională a Republicii Moldova. Despre

aceasta vorbeşte faptul că un şir întreg de preparate şi tehnologii elaborate în laboratoarele Institutului au fost

realizate în practică la nivel de ramură şi de întreprindere.

          Cu prilejul Zilei Mondiale a Ştiinţei pentru Pace si Dezvoltare Durabilă Direcţia Institutului de Chimie al A.Ş.M.

se adresează către toţi cercetătorii institutului cu cele mai frumoase urări de bine, de sănătate si succese în

activitatea Dstră ştiinţifică.


Cu profund respect,
Directorul Institutului de Chimie al A.Ş.M.
Mem. cor., dr. hab. în chimie, prof. Tudor Lupaşcu