Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

A V I Z

 Miercuri, 27 februarie 2019, ora 14.00, în sala mică a Institutului de Chimie
(str.
Academiei, 3, etajul 3, bir. 349) va avea loc

şedinţa Seminarului Știinţific de Profil din cadrul Institutului de Chimie, abilitat cu dreptul de a examina

teze de doctorat la 
specialitatea 141.01. Chimie anorganică.

  AGENDA  ȘEDINȚEI

1. Prezentarea tezei de doctor în chimie de către doamna Olga Danilescu, întitulată: Combinaţii complexe ale unor
metale 3d cu baze Schiff, utilizând ca precursori compuşi carbonilici aromatici şi hidrazide ale acizilor carboxilici.  Sinteză, structură, proprietăţi
”,

 specialitatea: 141.01.Chimie anorganică.

Conducător științific: 
Ion Bulhac, dr. hab. în chimie, conf. cerc.


2. Nominalizarea membrilor Consiliului Științific Specializat și a referenților oficiali.

 

 La ședință sunt invitați toți doritorii.