Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

AVIZ

SE ANUNŢĂ SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR

 

Pretendent: Mihail Iacob

Conducător ştiinţific: Acad. Constantin Turta

Conducător ştiinţific prin cotutelă: Dr. CSI Maria Cazacu

Consiliul ştiinţific specializat (D 05.141.01-02) din cadrul Institutului de Chimie al AȘM

Tema tezei: SINTEZA NANOPARTICULELOR OXIZILOR METALICI DIN PRECURSORI CLUSTERI AI FIERULUI ŞI CARACTERIZAREA LOR

Specialitatea: Chimie Anorganică (141.01)

Data: 24.06.2016; Ora: 14:00

Local: sala mică, Institutul de Chimie al A.Ş.M., etajul 3, str. Academiei 3, Chişinău, Republica Moldova MD-2028

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului: RSC Advances 2015, vol. 5, p. 62563-62570 (IF 3.708); Materials Research Bulletin, 2015, vol. 65, p. 163-168 (IF 2.288); Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 2014, vol. 462, p. 9-17 (IF 2.752); Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 2014, vol. 448, p. 160–168 (IF 2.752); RSC Advances, 2014, vol. 4 (12), p. 6293-6299 (IF 3.708); Designed Monomers & Polymers, 2013, vol. 16 (5), p. 425-435 (IF 2.780); Chemistry Journal of Moldova, 2015, vol. 10 (1), p. 46-51.

Rezumatul tezei

            Studiul se încadrează în domeniul nanomaterialelor de natură anorganică și are ca scop obținerea prin procedee chimice de oxizi de fier și oxizi micști din clusteri homo- și heteronucleari ai fierului. Problema științifică importantă soluționată constă în stabilirea procedeelor optime de obținere a nanoparticulelor de oxizi ai fierului și micști cu compoziții, forme și dimensiuni controlate utilizând ca precursori compuși coordinativi.

            Teza constă din: introducere, patru capitole (stadiul actual al dezvoltărilor în domeniul nanoparticulelor de oxizi ai fierului; prepararea nanoparticulelor de oxizi metalici; strategii de modificare a suprafeței nanoparticulelor și aplicații; metode de sinteză, analiză şi caracterizare), concluzii generale și recomandări, bibliografie cu 213 surse, două anexe, 130 pagini, 88 figuri, 23 scheme și opt tabele. În lucrare sunt prezentate rezultate originale în domeniul nanoparticulelor de oxizi de fier și sunt formulate concluzii și răspunsuri la unele probleme actuale și de importanță pentru comunitatea științifică.

            Noutatea și originalitatea științifică a studiului constă în folosirea pentru prima dată de clusteri ai fierului cu valență mixtă și ai celor heteronucleari fier-crom drept precursori pentru nanoparticule cu compoziție chimică prestabilită. Stabilizarea nanoparticulelor s-a realizat prin hidrofobizare cu surfactanți organici. În anumite condiții, s-a pus în evidență și raportat pentru prima dată în literatură auto-asamblarea fazei organice în prezența miezului anorganic într-o formă cu grad ridicat de ordonare (cristal smectic), utilă pentru aplicații optice. De asemenea, s-a utilizat în premieră un surfactant siliconic pentru conversia hidrofob-hidrofilă a suprafeței nanoparticulelor de oxid de fier. Un complex al fierului cu un ligand macromolecular original conținând segmente siloxanice a generat prin descompunere termică nanoparticule de oxid de fier acoperite cu bioxid de siliciu.

                                          Se invita toti doritorii.