Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de director

      În conformitate cu Hotărirea CSȘDT al AȘM nr. 126 din 2 iunie 2014, începând cu 9 iunie 2014 a fost anunțat

concursul privind ocuparea funcțiilor de director pentru un șir de institute din cadrul AȘM, inclusiv și pentru Institutul de

Chimie.

La ședința consiliului științific din 7 iulie 2014 s-a hotărât de a recomanda candidatura mem. cor., dr. hab. în

chimie, prof. Tudor Lupaşcu
pentru suplinirea funcţiei vacante de director al Institutului de Chimie al A.Ş.M.Programul de activitate și CV-ul candidatului.