Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Raportul Sectiei Stiinte Naturale si Exacte pentru anul 2015

       La 19 februarie 2016, a avut loc şedinţa lărgită a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, prezidată de preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca.
 
        La şedinţă au fost prezenţi membrii CSŞDT al AŞM, coordonatorii şi secretarii ştiinţifici ai secţiilor de ştiinţe, directorii şi vicedirectorii instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, prorectorii pentru activitatea ştiinţifică ai instituţiilor de învăţământ superior, şefii de direcţii din cadrul CSŞDT.
 
În cadrul şedinţei au fost audiate rapoartele cu privire la activitatea  secţiilor de ştiinţe ale AŞM pentru anul 2015.

Raportul Sectiei Stiinte Naturale si Exacte poate fi descarcat aici.