Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Aviz

Joi, 08 aprilie 2010 ora 14:00

în sala mică a Institutului de Chimie al A.Ş.M. (str. Academiei, 3, etajul 3),

în cadrul Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 02.00.01 – chimie anorganică

va fi prezentată şi examinată teza de doctor în chimie a dnei Silvia Melnic cu tema „Sinteza şi

studiul clusterilor homo- şi heteronucleari ai metalelor de tranziţie cu acizi carboxilici
 
heterociclici”.

Conducător ştiinţific: memb. cor., dr. hab. în chimie, prof. univ. Constantin Turtă.

Sunt invitaţi toţi doritorii.