Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Felicitare cu prilejul Zilei Internationale pentru Pace și Dezvoltare Durabilă!

 

Stimați cercetători științifici,

Ziua Internațională a Ştiinţei pentru Pace si Dezvoltare Durabilă, proclamată în anul 2001 de cea de-a 31-a Conferinţă generală a UNESCO, se marchează anual la 10 noiembrie, având ca scop o mai bună informare a publicului asupra importanţei ştiinţei și, totodată, construirea unei punţi de legătură între ştiinţă şi societate.

În această zi sărbătorim rolul vital pe care ştiinţa îl poate juca în realizarea dezvoltării durabile şi în lărgirea orizonturilor de pace. În toată lumea este cunoscută axioma că știința este forța motrice a dezvoltării durabile a fiecărui stat.

Nivelul de dezvoltare economic, social, cultural, spiritual al unei țări este direct proporțional cu investițiile în știință și dezvoltare tehnologică.

Colectivul științific al Institutului de Chimie își aduce în permanență contribuție la dezvoltarea științei fundamentale și aplicative în domeniile chimiei, tehnologiei chimice și protecției mediului ambiant.

         Cu această ocazie, Vă felicităm călduros, dorindu-vă multă sănătate și noi realizări științifice, care vor contribui substanțial la dezvoltarea țării noastre.

 

                                Cu deosebită considerație,

 

Directorul Institutului de Chimie

Dr. habilitat, conf. cerc. Aculina Arîcu