Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

AVIZ

      
           Vineri, 9 iulie 2010, ora 14:00 în sala mică a Institutului de Chimie al A.Ş.M. în cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat DH 05-02.00.01-06 la specialitatea 02.00.01 – chimia anorganică va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor a dnei Silvia Melnic cu tema „Sinteza şi caracterizarea clusterilor homo- şi heteronucleari ai metalelor de tranziţie cu acizi carboxilici heterociclici”, conducător ştiinţific membru corespondent, doctor habilitat în chimie Constantin Turtă.

               Sunt invitaţi toţi doritorii.