Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Conferință de lansare a proiectului în cadrul Programului Transnațional al Dunării (INTERREG)

       Pe data de 23 septembrie 2020 a avut loc o conferință, în regim online, dedicată lansării proiectului în cadrul Programului INTERREG cu titlul: ”Abordarea poluării cu substanțe periculoase în bazinul fluviului Dunărea prin măsurare, management bazat pe modelare și consolidarea capacității (DANUBE HAZARD m3c)". (Perioada de realizare: 01.07.2021 - 31.12.2022).
         Acest eveniment aatras atenția a circa o sută de specialiști în domeniul apei din treisprezece țări și diferite grupuri de interese, în principal din mediul academic, dar și din partea autorităților naționale și regionale și a agențiilor sectoriale.

        Conferința a fost un început cu succes al acestui proiect finanțat de UE, care se va desfășura până la sfârșitul lunii decembrie 2022 și are ca scop realizarea unui control transnațional durabil și eficient și reducerea poluării apei  în regiunea Dunării cu substanțe periculoase.

           Context

           Conform Directivei-cadru UE privind apa, poluarea cu substanțe periculoase (SP) este o problemă majoră de calitate a apei care trebuie abordată în bazinul fluviului Dunărea (BRD). Acest lucru se aplică și statelor din afara UE, care s-au angajat să urmărească obiective similare în cadrul Comisiei Internaționale pentru protecția fluviului Dunărea (ICPDR). În ciuda riscului semnificativ de a nu atinge astfel de obiective, acest subiect este puternic subreprezentat în actualul plan de gestionare a districtului BRD (PGDBRD) și în planurile naționale, în principal din cauza lacunelor substanțiale de cunoștințe și a lipsei de înțelegere a sistemului, precum și a capacității instituționale în ceea ce privește căile de emisii și opțiunile de gestionare eficiente a substanțelor periculoase.

          Proiectul își propune să realizeze un control transnațional durabil și eficient și reducerea poluării apei cu substanțele periculoase. Proiectul contribuie la obiectivul Programului Transnațional Dunărean de consolidare a abordărilor comune și integrate de conservare și gestionare a diversității activelor naturale din regiunea Dunării și la obiectivele domeniului prioritar 4 al Strategiei UE pentru regiunea Dunării.

           Danube Hazard m3c se bazează pe cele trei elemente ale guvernanței apei (măsurare, modelare și management) completate de consolidarea capacităților. Mai exact, proiectul își propune să îmbunătățească cunoștințele și înțelegerea status quo-ului poluării apei cu substanțe periculoase în bazinul fluviului Dunărea, prin integrarea și armonizarea datelor disponibile existente privind nivelurile de concentrație a substanțelor periculoase și prin modelarea emisiilor la scara de captare în regiunile pilot. Deși nu este unul dintre obiectivele principale ale proiectului, este necesar de a desfășura campanii de măsurare direcționate pentru a umple golurile critice pentru a oferi o bază solidă de modelare și gestionare.
          Un alt obiectiv este îmbunătățirea gestionării transnaționale a poluării apei cu substanțe periculoase, prin:
i) prioritizarea coordonată a măsurilor transnaționale cu luarea în considerare a nevoilor teritoriale, urmărită prin modelarea emisiilor la nivelul întregului bazin, evaluarea scenariilor de gestionare și elaborarea recomandărilor pentru PGBRD și ii ) activități de instruire personalizate.

                 Partenerii proiectului:

1.     TU Wien, Austria

2.     National Administration „Romanian Waters”, Romania

3.     Environment Agency Austria

4.     International Commission for the Protection of the Danube River, Austria

5.     Budapest University of Technology and Economics, Hungary

6.     University of Zagreb, Faculty of Chemical Engineering and Technology, Croatia

7.     Water Research Institute, Slovakia

8.     Jozef Stefan Institute, Slovenia

9.     Bulgarian Water Association, Bulgaria

10.  Center for Ecotoxicological Research Podgorica, Montenegro

11.  Institute of Chemistry Moldova

12.  Ukrainian Hydrometeorological Institute State Service on Emergencies and National Academy of Sciences, Ukraine

13.  Public Institution “Waters of Srpska”, Bosnia & Herzegovina

14.  Ministry of Environmental Protection, Serbia

15.  General Directorate of Water Management, Hungary

16.  German Environment Agency, Germany

17.  Institute of hydrometeorology and seismology, Montenegro

18.  International Association of Water Service Companies in the Danube River Catchment Area, Austria

19.  Ministry of Foreign Affairs and Trade, Hungary

20.  Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenia

21.  International Sava River Basin Commission, Croatia

22.  Ministry of the Environment of the Czech Republic

23.  Federal Ministry of Agriculture, Regions and Tourism, Austria

24.  Ministry of Economy and Sustainable Development Croatia


Pentru mai multe detalii despre proiect accesați următorul link:

 
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-hazard-m3c

Posterul proiectului