Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Felicitari!


Multstimaţi cercetători ştiinţifici ai
Institutului de Chimie!
 
Ziua Mondiala a Ştiinţei pentru Pace si Dezvoltare Durabilă, proclamată in 2001 de cea de-a 31-a Conferinţă generală a UNESCO, se marchează anual pe 10 noiembrie, având ca scop o mai bună informare a publicului asupra importanţei ştiinţei si, totodată, construirea unei punţi de legătură intre ştiinţă şi societate. In această zi sărbătorim rolul vital pe care ştiinţa îl poate juca in realizarea dezvoltării durabile şi in lărgirea orizonturilor de pace.
În anul  2013 cercetătorii Institutului de Chimie al A.Ş.M. realizează cercetări ştiinţifice în cadrul a 6 proiecte instituţionale, 1 proiect comun de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de cercetări Fundamentale din Republica Belarus; 1 proiect comun de cercetare între A. Ş. M. şi Centrul Naţional de Cercetări Ştiinţifice din Franţa (CNRS); 1 proiect comun de cercetare între A.Ş.M. şi Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării din Germania (BMBF); 2 proiectе comune de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România; 2 proiecte pentru tineri cercetători; 1 proiect de cercetare în cadrul Programului STCU-AȘM "Inițiative comune de Cercetare-Dezvoltare"; 1 proiect de cercetare în cadrul Programului Operațional Comun de Cooperare "Black Sea Basin 2007-2013"; 1 proiect din cadrul Programului FP7-PEOPLE-2009-IRSES. 
În baza rezultatelor obţinute în anul 2013 au fost publicate: 3 monografii (inclusiv 2 monografii editate peste hotare), circa 50 articole, inclusiv 30 în ediţii de peste hotare; peste 50 rezumate ale comunicărilor la conferinţe internaţionale; obţinute 4 brevete de invenţie, 6 hotărâri pozitive şi depuse 17 cereri de brevet.
Pe parcursul acestei perioade Institutul de Chimie a participat la lucrările a 2 Saloane Naţionale şi Internaţionale, unde invenţiile institutului au fost menţionate cu 2 Medalii de Aur, 6 Diplome de Excelenţă, 2 Diplome de Menţiune, Cupa “A.I.Cuza” a Universității din Iași şi Cupa Universității din Bacău, România.
Rezultatele cercetărilor ştiinţifice prezintă interes pentru economia naţională a Republicii Moldova. Despre aceasta vorbeşte faptul că un şir întreg de preparate şi tehnologii elaborate în laboratoarele Institutului au fost realizate în practică la nivel de ramură şi de întreprindere.
 
Cu prilejul Zilei Mondiale a Ştiinţei pentru Pace si DezvoltareDurabilă Direcţia Institutului de Chimie al A.Ş.M. se adresează către toţi cercetătorii institutului cu cele mai frumoase urări de bine, de sănătate si succese în activitatea Dstră ştiinţifică.
 
Cu profund respect,
Directorul Institutului de Chimie al A.Ş.M.
Mem. cor., dr. hab. în chimie,
          prof. Tudor Lupaşcu