Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

AVIZ


           Joi, 27 septembrie 2012
, ora 1400 în sala mică a Institutului de Chimie al A.Ș.M.

(str. Academiei, 3, etajul 3) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil

02.00.03 – chimie organică, 02.00.10 – chimie bioorganică, chimia compuşilor naturali

şi fiziologic activi din cadrul Institutului de Chimie al A.Ş.M., unde va fi prezentată teza

de doctor în chimie cu titlul: "Sinteza şi studiul 5-aril-1,3,4-oxadiazol-2-tiolilor şi

derivaţilor lor
"
,  specialitatea 02.00.03 – chimie organică.

               Autor: Zinaida Rîbkovskaia, cerc. șt. al lab. Sinteza Organică,
                          Institutul de Chimie al A.Ş.M.

           Conducător
științific: dr. hab. în chimie Fliur Macaev, șef al lab. Sinteza
                                            Organică, Institutul de Chimie al A.
Ș.M.
 

                                     Sunt invita
ți toți doritorii.