Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

AVIZ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor
în cadrul Consiliului Științific Specializat D05.144.01-03
Pretendent: Arsene Ion
 
Conducător ştiinţific: doctor habilitat, profesor universitar Ogurtov Ivan

Consultant științific: doctor, conferențiar cercetător Gorincioi Natalia
 

Tema tezei:
PARTICULARITĂȚILE CUANTO-CHIMICE ALE REACȚIILOR INTERMEDIARE ÎN PROCESUL CATALITIC DE DESCOMPUNERE A PEROXIDULUI DE HIDROGEN CU PARTICIPAREA COMPUŞILOR METALELOR DE TRANZIȚIE

Specialitatea: 144.01 - Chimie fizică
Data: 17 Martie 2017
Ora: 14:00
Locul desfăşurării: Sala mică a Institutului de Chimie al AŞM
(str. Academiei, 3, bir. 349, et. 3)

Sunt invitați toți doritorii.