Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Concursul pentru decernarea premiilor celor mai buni tineri cercetători ai Institutului de Chimie

        În conformitate cu Hotărârea Adunării Colectivului Institutului de Chimie al AȘM din 25 martie 2008 „Cu privire la organizarea concursului pentru selectarea celor mai buni tineri cercetători ai Institutului în baza rezultatelor ştiinţifice obţinute pe parcursul anului”, Institutul de Chimie anunţă concursul pentru decernarea premiilor celor mai buni tineri cercetători ai Institutului în baza rezultatelor ştiinţifice obţinute pe parcursul anului 2013.

Concursul este deschis pentru participarea tinerilor cercetători, care activează în cadrul Institutului de Chimie al AȘM și nu depășesc vîrsta de 35 ani.

La concurs nu pot participa cîștigătorii acestui concurs din anii precedenți și laureaţii altor concursuri a AȘM.

Dosarul trebuie să includă:
 
a)     cererea de participare;

b) curriculum-vitae;

c) rezumatul rezultatelor ştiinţifice individuale în domeniul de cercetare în anul curent cu referire la originalitatea şi aportul adus la dezvoltarea ştiinţei şi/sau a elaborărilor tehnico-ştiinţifice, cu referire la avantajul şi importanţa lor pentru economia naţională, volumul şi locul implementării (maxim 2 pagini);

d) extrasul din procesul verbal al şedinţei laboratorului, la care a fost înaintat candidatul;

 e) autoevaluarea activităţii de cercetare-dezvoltare în anul curent, în  conformitate cu Criteriile de apreciere a activităţii angajaţilor Institutului de Chimie al AŞM, aprobate la ședința Consiliului Științific al Institutului de Chimie;

f) lista lucrărilor publicate (formular 1) în anul în curs, confirmată prin semnătura secretarului științific al Institutului de Chimie al AȘM;

g) copia lucrărilor ştiinţifice menţionate în dosar;

h) după caz, documentele care confirmă elaborările noi, tehnologiile și, implementările în economia națională, semnificația altor rezultate obținute şi eficienţa lor;

j) după caz, documentele care confirmă decernarea medaliilor la expoziţii naţionale şi internaţionale pentru invenţii.


Dosarele şi cererile de participare la concurs se prezintăsecretarului științific (bir. 325, tel. 022 739963).

Termenul-limită de prezentare a cererilor şi dosarelor – 10 decembrie 2013.

Comisia până la 15 decembrie 2013 va evalua dosarele parvenite, iar deținătorii primelor trei locuri vor  fi premiați după cum urmează:

locul I      -  3000 lei

locul II     -  2000 lei

locul III    -  1000 lei.