Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Aviz

Institutul de Chimie
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante de director-adjunct pe probleme de ştiinţă, şefi de laborator şi colaboratori ştiinţifici
pentru următoarele poziţii:

1. Director adjunct pe probleme de ştiinţă – 1 (grad ştiinţific de doctor habilitat sau de doctor în ştiinţe, lucrări ştiinţifice publicate în domeniu, vechime în muncă ştiinţifică de cel puţin 4 ani, calităţi profesionale, manageriale şi morale înalte).

2. Şef de laborator:
laboratorul chimia coordinativă - 1
laboratorul sinteza organică - 1
laboratorul metode fizico-chimice de cercetare şi analiză - 1
laboratorul chimia cuantică - 1
laboratorul chimia ecologică - 1
laboratorul chimia terpenoidelor - 1
(grad ştiinţific de doctor habilitat sau de doctor în ştiinţe, lucrări ştiinţifice publicate în domeniu, vechime în muncă ştiinţifică de cel puţin 4 ani, calităţi profesionale, manageriale şi morale înalte).

3. Cercetător ştiinţific principal – 6
(grad ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe în profilul postului sau titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar şi/sau titlul ştiinţific de profesor cercetător, vechime în muncă în sfera ştiinţei şi inovării de cel puţin 10 ani şi lucrări de valoare publicate).

4. Cercetător ştiinţific coordonator – 5
(grad ştiinţific de doctor habilitat sau doctor în ştiinţe în profilul postului, vechime în muncă în sfera ştiinţei şi inovării de cel puţin 8 ani şi lucrări de valoare publicate).

5. Cercetător ştiinţific superior – 24
(grad ştiinţific de doctor în ştiinţe în profilul postului, vechime în muncă în sfera ştiinţei şi inovării de cel puţin 5 ani şi lucrări de valoare publicate).

6. Cercetător ştiinţific - 8
(grad ştiinţific de doctor în ştiinţe sau de specialist cu studii superioare, grad de magistru sau rezidenţiat, vechime în muncă în sfera ştiinţei şi inovării de cel puţin 3 ani şi rezultate ştiinţifice publicate).

Persoanele, care doresc să participe la concurs, trebuie să prezinte în timp de o lună de la data publicării acestui anunţ următoarele documente: cerere, fişa personală, copia buletinului de identitate, copia certificatului asigurării sociale; copia carnetului de muncă; copii ale diplomei de licenţă, magistru; copii ale diplomei de doctor habilitat sau doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare, copii ale diplomelor tuturor titlurilor ştiinţifico-didactice; copii ale certificatelor absolvirii cursurilor de perfecţionare; lista lucrărilor ştiinţifice publicate.
Concursul pentru suplinirea posturilor vacante se va desfăşura în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Adresa: mun. Chişinău, str. Academiei, 3, et. 3, bir. 323, secretarul ştiinţific, tel. 73 99 63.

Consiliul Ştiinţific al Institutului de Chimie al A.Ş.M.

Anunţul este publicat în cotidianul Moldova Suverană din 29.09.2010