Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

În memoriam Academicianul Constantin Turtă

              
             
               Institutul de Chimie al AŞM  aduce la cunoştinţa comunităţii ştiinţifice că în dimineaţa zilei de 23 martie 2015 s-a stins din viaţă academicianul Constantin TURTĂ, doctorul habilitat în chimie, profesorul universitar, ilustru savant, chimist cu renume mondial, şeful Laboratorului de Chimie Bioanorganică şi Nanocompozite al Institutului de Chimie, Laureat al Premiului de Stat al Republicii, om cu o aleasă cultură şi ţinută intelectuală.
Constantin Turtă s-a născut la 20 decembrie 1940 în satul Buciuşca, raionul Rezina, într-o familie de ţărani. În 1956, după absolvirea şcolii medii Nr.1 din oraşul Rezina, a susţinut cu succes examenele de admitere şi a devenit student la Facultatea de chimie a Universităţii de Stat din Chişinău. După terminarea studiilor universitare, în anul 1961, este angajat, în calitate de cercetător ştiinţific, într-un institut militar al Ministerului Apărării din regiunea Saratov, unde este preocupat de problemele sorbţiei şi filtraţiei substanţelor. După 3 ani, în 1964, se reîntoarce în Moldova, fiind angajat, prin concurs în funcţia de asistent la Catedra de chimie generală şi neorganică a Institutului Politehnic din Chişinău.
                În 1966 este înmatriculat în doctorantură la Institutul de Chimie al AŞM şi este delegat să-şi continue studiile de doctorat în cadrul Institutului de Fizică Chimică al AŞ a URSS (Moscova), unde activează până în aprilie 1970. Teza de doctor, cu tema „Studiul prin metoda Mössbauer a compuşilor coordinativi ai fierului cu liganzi organici” o susţine cu brio în 1971. La Institutul de Chimie al AŞM parcurge toate treptele ştiinţifice - de la cercetător ştiinţific până la şef de laborator.
                Savantul Constantin Turtă a fost un specialist de talie mondială în domeniul chimei bioanorganice şi coordinative. Savantul şi-a făcut un nume cunoscut în lumea ştiinţifică prin lucrările sale fundamentale de pionierat în domeniul aplicării spectroscopiei Mössbauer în chimia anorganică şi coordinativă. A dezvoltat chimia clusterilor homo- şi heteropolinucleari ai fierului (III), ce i-a permis de a elabora noi metode de sinteză şi a obţine noi substanţe fiziologic active. O înaltă apreciere o au lucrările consacrate sintezei şi caracteristicei fierului cu valenţă mixtă, descrierii fenomenelor dinamice, trecerii de fază, delocalizarii densităţii electronice de tip dinamic-timp-spaţiu, elucidării factorilor ce influenţează temperatura de trecere şi tipul de tranziţie de spin, precum şi vitezei transferului de electroni în astfel de sisteme. În baza spectroscopiei Mössbauer a fost elaborată o metodă nouă şi a propus o clasă de substanţe în scopul studierii procesului de transfer de electroni intermolecular.
               Recunoaşterea internaţională a nivelului înalt al cercetărilor efectuate în cadrul şcolii ştiinţifice a academicianului Constantin Turtă are la bază caracterul lor polivalent, ţinuta modernă şi argumentată a concluziilor, documentarea elaborărilor şi reproductibilitatea rezultatelor şi a fost demonstrat prin includerea echipelor din această şcoală ştiinţifică la realizarea diferitelor proiecte din cadrul programelor NATO, INTAS, CRDF, SCOPES, FP-7 ş.a.
               Către sfârşitul anilor ’80 ai secolului trecut Constantin Turtă, devenise recunoscut ca un savant cu cea mai mare autoritate în domeniul aplicării spectroscopiei Mössbauer în chimia anorganică şi coordinativă, ce pe larg s-a menţionat la susţinerea în Institutul de Chimie Fizică AŞU (Kiev) a tezei de doctor habilitat „Efecte dinamice în combinaţii complexe mono- şi polinucleare ale fierului cu liganzi polidentaţi (sinteza, structura, spectre Mössbauer şi proprietăţi magnetice)”.
               În anul 1995, domnului Constantin Turtă i se conferă titlul de profesor universitar şi este ales membru corespondent al AŞM, iar în 2010 este ales membru titular al AŞM.
Graţie consecvenţei şi profunzimii în realizarea cercetărilor ştiinţifice şi comportării sale inteligente, succeselor ştiinţifice şi ţinutei sale verticale, autoritatea academicianului Constantin Turtă în societate devenise axiomă, drept pentru care alegerea dumnealui, în anul 2000, în calitate de secretar ştiinţific general al AŞM a fost percepută de toţi ca un act firesc, dar şi necesar.
              Academicianul Constantin Turtă este autor a peste 550 de publicaţii ştiinţifice, inclusiv circa 200 articole, publicate în cele mai prestigioase reviste internaţionale, 35 brevete de invenţie şi a unui manual universitar „Introducere în spectroscopia de rezonanţă gama (spectroscopia Mössbauer)”.
Dumnealui a ţinut prelegeri nu numai în universităţi din ţară - Universitatea Tehnică, Universitatea de Stat, Universitatea AŞM, dar şi de peste hotare, precum: Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, România; Universitatea din Tadjikistan, Duşanbe; Universitatea de Vest Timişoara etc.
             Sub conducerea academicianului Constantin Turtă au fost pregătite şi susţinute 13 teze de doctor şi 2 de doctor habilitat. Savantul a participat activ la multiple manifestări ştiinţifice internaţionale cu comunicări în plen şi lucrări de înaltă ţinută ştiinţifică, a fost unul din organizatorii, iar din 2006 preşedintele Comitetului de organizare, al Conferinţei Internaţionale „Metode fizice de cercetare a compuşilor coordinativi şi supramoleculari”, care se desfăşoară la fiecare trei ani, la Chişinău, şi se bucură de mare succes în rândul specialiştilor.
Meritele academicianului Constantin Turtă au fost apreciate de comunitatea ştiinţifică şi de conducerea ţării. Este Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova, Cavaler al Ordinului „Gloria Muncii” şi Medaliei AŞM „Dimitrie Cantemir”.
 
              În aceste clipe de grea încercare, exprimăm sincere condoleanţele familiei şi rudelor, suntem alături de cei care deplâng plecarea pe drumul fără de întoarcere a academicianului Constantin Turtă, chipul luminos al căruia va rămâne veşnic viu în inimile noaste.
 
                             Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace.
 


            Corpul neînsufleţit al academicianului Constantin Turtă va fi expus, la 25 martie 2015 între orele 11:00-14:00, în Sala Aurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (str. Ştefan cel Mare nr. 1).

                                        Mitingul de doliu va avea loc cu începere de la ora 13:00.

       Prohodul va fi oficiat între orele 14:00-15:00, în incinta Bisericii Cimitirului de pe strada Armenească.          
                    Corpul neînsufleţit va fi înmormântat la Cimitirul Central de pe strada Armenească.