Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Inventatorul anului 2015, membrul corespondent Tudor Lupaşcu, premiat de Guvern

În şedinţa din 13 aprilie 2016, cabinetul de miniştri a decis să acorde Premiul Guvernului Republicii Moldova, pentru cel mai dotat inventator al anului 2015 (în sumă de 10 mii lei), membrului corespondent Tudor Lupaşcu, doctor habilitat, profesor cercetător, director al Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

Prim-ministrul Pavel Filip a declarat, în acest sens, că susţine inovaţiile în toate domeniile, subliniind, totodată, importanţa investiţiilor în domeniul ştiinţei şi cercetării pentru dezvoltarea ţării. 
 
Decizia a fost luată în rezultatul participării savantului-chimist, în perioada 25-28 noiembrie 2015, la cea de-a XIV-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale Specializată „INFOINVENT”. 
 
Amintim că ediţia respectivă a Expoziţiei Internaţionale Specializate INFOINVENT s-a încheiat cu un succes fulminant pentru savantul-chimist Tudor Lupaşcu, pentru Institutul de Chimie, pe care îl conduce, dar şi pentru Academia de Ştiinţe a Moldovei. Cercetarea ştiinţifică şi inventica autohtonă a triumfat la Gala de decernare a premiilor laureaţilor ediţiei curente, care s-a desfăşurat la 27 noiembrie 2015, la Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”.
 
Directorul Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membru corespondent Tudor Lupaşcu, doctor habilitat, profesor cercetător, a obţinut Premiul Guvernului „Cel mai dotat inventator”, pentru lucrarea „Tehnologii de obţinere a cărbunelui activ din materie autohtonă”. Distincţia este una din cele mai valoroase menţiuni ale Expoziţiei ce se acorda pentru invenţii notorii, care au fost implementate în economia naţională şi au impact economic si social remarcabil.
 
Lucrarea renumitului chimist Tudor Lupaşcu a concurat cu aproape 400 de elaborări şi realizări tehnico-ştiinţifice, materializate în produse şi tehnologii moderne, propuse de cele peste 100 de instituţii din sfera ştiinţei şi inovării, universităţi, inventatori particulari şi oameni de creaţie, din ţară şi de peste hotare care au participat la acest eveniment specializat de anvergură internaţională.