Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Aviz

        
       Vineri, 10 iunie 2011, ora 1400 în sala mică a Institutului de Chimie al A.Ș.M. (str. Academiei 3, etajul 3) va avea loc şedinţa Seminarului Științific de Profil la specialitatea 02.00.10 – Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi din cadrul Institutului de Chimie al A.Ş.M., unde va fi prezentată teza cu titlul “Structura glicozidelor steroidice şi fenolice din plantele Veronica chamaedrys şi activitatea lor biologică”, autor:
Marcenco Alexandra (Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al A.Ș.M.).

Sunt invitați toți doritorii.