Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Suport pentru planificarea acțiunilor la nivel național în vederea reducerii poluanților climatici de scurtă durată

La data de 28 martie 2019 a fost lansat proiectul "Suport pentru planificarea acțiunilor la nivel național în vederea reducerii poluanților climatici de scurtă durată" („Support National Planning for action on SLCPs”). Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului în colaborare cu Ministerului Educației, Culturii si Cercetării au convent ca proiectul să fie implementat de către Institutul de Chimie.

Finanțarea proiectului este oferită de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu/ Coaliția pentru Climă si Aer Curat

în baza Acordului de micro finanțare semnat la 20 februarie 2019.

 

La festivitatea de lansare a proiectului, cuvânt de salut au avut:

Dna Valentina Tapis, Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului;

Dr. habilitat Aculina Arîcu, Directorul Institutului de Chimie;

Dna Elsa Lefevre, Secretariatul Coaliției pentru Climă și Aer Curat;

Dr. Chris Malley, Institutul de Mediu din Stockholm.

 
Scopul proiectul este de a ajuta Republica Moldova sa-si onoreze obligațiunile în cadrul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi (CLRTAP), să dezvolte politici de mediu intersectoriale și măsuri de diminuare a poluanților climatici de scurtă durată (SLCPs).

Activitățile proiectului se înscriu în activitățile reglementate de statutul Institutului de Chimie, acestea fiind următoarele:

1. Crearea și gestionarea unei structuri de coordonare eficientă la nivel național pentru inventariere și raportare în cadrul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi și promovarea diminuării poluanților climatici de scurtă durată.

2. Elaborarea propunerilor de măsuri si politici de mediu pentru diminuarea poluanților climatici de scurta durata și prezentarea lor Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pentru coordonare la nivel național.

3. Atragerea finanțării și punerea în aplicare a activităților ce țin de calitatea aerului și protecția climei, prin dezvoltarea noilor proiecte de mediu. 

4. Participarea în cadrul inițiativelor Coaliției pentru Climă și Aer Curat și colaborarea cu alte instituții din domeniu. 


Proiectul va fortifica capacitatea instituțională și individuală pentru onorarea obligațiunilor țării în cadrul tratatelor la care Republica Moldova este parte, punând accentul pe monitorizarea integrată a emisiilor poluatorilor de lungă și scurtă durată și estimarea impactului asupra climei, mediului și sănătății oamenilor.

 


Galerie foto