Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Bilanțul INFOINVENT 2015

 
 
 

       Cea de de-a XIV-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale Specializate INFOINVENT s-a încheiat cu un succes fulminant pentru savantul-chimist Tudor Lupaşcu, pentru Institutul de Chimie, pe care îl conduce, dar şi pentru Academia de Ştiinţe a Moldovei. Cercetarea ştiinţifică şi inventica autohtonă a triumfat la Gala de decernare a premiilor laureaţilor ediţiei curente, care s-a desfăşurat la 27 noiembrie 2015, la Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”. 

Directorul Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membru corespondent Tudor Lupaşcu, doctor habilitat, profesor cercetător, a obţinut Premiul Guvernului „Cel mai dotat inventator”, pentru lucrarea „Tehnologii de obţinere a cărbunelui activ din materie autohtonă”. Distincţia a fost înmânată de prim-ministrul interimar Gheorghe Brega, aceasta fiind una din cele mai valoroase menţiuni ale  Expoziţiei ce se acorda pentru invenţii notorii, care au fost implementate în economia naţională şi au impact economic si social remarcabil.

Lucrarea renumitului chimist Tudor Lupaşcu a concurat cu aproape 400 de elaborări şi realizări tehnico-ştiinţifice, materializate în produse şi tehnologii moderne, propuse de cele peste 100 de instituţii din sfera ştiinţei şi inovării, universităţi, inventatori particulari şi oameni de creaţie, din ţară şi de peste hotare care au participat la acest eveniment specializat de anvergură internaţională. 
 
În descrierea unor aspecte privind implementarea în practică a noii tehnologi, prof. Tudor Lupaşcu a remarcat că, cărbunii activi reprezintă un produs chimic de certa valoare, larg utilizat în diverse domenii şi anume, la purificarea apelor reziduale, potabilizarea apelor de suprafaţă,  purificarea  aerului de diferite mirosuri neplăcute, decolorarea produselor alimentare. Un rol aparte au cărbunii activi în detoxifierea organismului uman de diferite intoxicaţii exogene şi endogene, în calitate de Enterosorbant şi Hemosorbant. Suprafaţa geometrică a cărbunilor activi atinge valori de până la 3000 de metri pătraţi la un gram de produs. Acesta uriaşă suprafaţă specifică şi reţine pe suprafaţa ei toxinele din mediile lichide şi gazoase.
 
În acest sens, proaspătul Laureat al Premiului Guvernului, Tudor Lupaşcu, a specificat că Laboratorul de Chimie Ecologică din cadrul Institutului de Chimie al ASM, activitatea căruia are onoarea s-o coordoneze, se ocupă de elaborarea tehnologiilor de obţinere a cărbunilor activi şi utilizarea lor în diverse domenii ale economiei naţionale, inclusiv în protecţia mediului şi ocrotirea sănătăţii omului de mai bine de 25 de ani. S-a reuşit testarea în condiţii de laborator şi semipilot a zeci de sortimente de cărbuni activi, obţinuţi din diferite materii prime regenerabile în Republica Moldova; sâmburi de piersici, prune, caise, seminţe de struguri, coji de nuci greceşti etc. Rezultatele testărilor au fost permanent bune. 
 
„Visam mereu să implementăm aceste tehnologii la scară industrială. Am încercat realizarea acestui vis şi în anii `90 ai secolului trecut, dar, din păcate, fără succes. Succesul a venit abia anul trecut, când, într-un parteneriat cu SRL ECOSORBENT, am realizat un proiect de transfer tehnologic, în rezultatul căruia a fost implementata tehnologia de obţinere a cărbunilor activi din materii prime autohtone”, a menţionat savantul, exprimând speranţa că foarte curând cărbunii activi autohtoni vor ajunge şi în farmaciile din ţară, în calitate de ENTEROSORBENTI. Munca de peste două decenii a dat în sfârşit roade. Visul s-a văzut împlinit. Succesul a dat de ştire. 

În cadrul ediţiei curente INFOINVENT, vice-directorul științific al Institutului de Chimie, dr. hab. în chimie Aculina Arîcu a obținut  Trofeul ”Cea mai bună invenție creată de o femeie-inventator” pentru ciclul de lucrări ”Procedee noi de sinteză a compușilor terpenici”.

În total, lucrările cercetătorilor Institutului de Chimie prezentate la expoziție au fost menționate cu 3 Medalii de Aur, 1 Medalie de Argint și 2 Medalii de Bronz.
 
Felicitări şi cât mai multe vise împlinite tuturor!

Cea de-a XIV-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale Specializate INFOINVENT a fost organizată de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în parteneriat cu Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), Agenţia pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT) şi Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”.