Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Seminare de instruire pentru pregătirea Rapoartelor NFR/IIR

 In luna noiembrie 2020 Institutul de Chimie, Laboratorul Monitoring al Calității Mediului în comun cu Ministerul Agriculturii Dezvoltări Regionale și Mediului,  Secția Politici de Aer și Schimbări Climatice, cu suportul Secretariatului Convenției  privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi (CLRTAP) au organizat seminare de instruire online privind raportarea și realizarea angajamentelor țării în cadrul Convenției LRTAP.

 

La seminarul din 6 noiembrie 2020 au participat experții naționali, reprezentanți ai Institutului de Chimie, Institutului de Energetica, și a Institutului de Ecologie și Geografie, cat si reprezentanți ai Agenției de Mediu, Secției Politici de Aer și Schimbări Climatice din cadrul MADRM.

Experții au fost familiarizați cu cerințele de raportare actualizate de către Convenție și anume:

- Ghidul de inventariere al emisiilor EMEP / EEA 2019 ca document principal în pregătirea rapoartelor către  Convenție. Bazele de date și factorii de emisie.

- Liniile directoare privind raportarea datelor și proiecțiile emisiilor. Recomandări privind colectarea datelor.

 - Informații introductive despre cartografierea emisiilor și utilizarea programelor GIS; obiective și sarcini pentru anul 2021.  

- Informații privind posibilitățile de utilizare a programelor GIS. Metode de compilare a inventarelor de emisii spațiale QGIS.

- Recomandări pentru pregătirea nomenclatoarelor de raportare (NFR) și a  raportului informativ (IIR).

 

Ședințele de instruire au continuat ulterior pe sectoare, urmare întrebărilor ridicate de experții antrenați în raportarea către Convenția LRTAP. 

 

In anul 2020, Grupul de Experți Naționali au elaborat în termenii stabiliți de către Convenția LRTAP rapoartele NFR si IIR. Rapoartele au fost examinate de către MADRM, Secretariatul Convenției LRTAP și CEIP, fiind acceptate. Raportarea NFR si IIR pentru perioadele 1990-2017 și 1990-2019 s-a efectuat cu susținerea financiara cât și metodologică a Coaliției Climă și Aer Curat. Pentru prima data se elaborează Raportul privind inventariere carbonului negru/ Black Carbon. Rapoartele Republicii Moldova întrunesc cerințele Convenției. Totodată s-a propus completarea lor cu compartimentele: cartografierea GIS și proiectarea emișilor.

 

Seminarele de instruire privind cartografierea și proiectarea emisiilor sunt preconizate  pentru anul 2021.