Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Consilii Ştiinţifice Specializate


      Consiliul ştiinţific specializat se consideră format din ziua semnării ordinului de formare al acestuia de către preşedintele ANACEC, emis în baza deciziei Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice privind formarea consiliului ştiinţific specializat ad-hoc.

 

Specialităţile Institutului de Chimie:

   141.01. Chimie anorganică;
   143.01. Chimie organică;
   143.04. Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi   
                  fiziologic activi;
   144.01. Chimie fizică;
   145.01. Chimie ecologică;

   166.02. Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a
                resurselor naturale.  

Nomenclatorul nou al specialităților științifice

Componenţa de bază a Seminarelor Științifice de profil din cadrul Institutului de Chimie

 

Orarul sedintelor seminarelor stiintifice de profil

Regulamentul de functionare a CSS si conferire a titlurilor stiintifice si stiintifico-didactice

Regulamentul de functionare a SSP

Formular SSP

Ghid redactare teze

Anexe ghid redactare teze

Regulament de abilitare cu dreptul de conducere/consultare stiintifica

Anexe regulament de abilitare