Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

AVIZ

  Vineri, 20 decembrie 2019, ora 14.00,

în sala mică a Institutului de Chimie
(str. Academiei, 3, etajul 3, bir. 349)

va avea loc şedinţa Seminarului Știinţific de Profil  
din cadrul Institutului de Chimie, abilitat cu dreptul de a examina teze de doctorat 
la specialitatea 143.01. Chimia organică.


AGENDA ȘEDINȚEI

1.                Prezentarea tezei de doctor în științe chimie de către domnul
Curlat Serghei, întitulată:

«Sinteza şi cercetarea derivaților cu conţinut de azot ai

3,7,7-trimetilbiciclo[4.1.0]heptanelor din (+)-3 carenă»

(“Синтез и исследование азотсодержащих производных 3,7,7-триметилбицикло[4.1.0]гептанов на основе (+)-3-карена”), 

 

specialitatea: 143.01. Chimia organică.

Conducător științific: 
dr. hab. în chimie, profesor cerc. Fliur Macaev

 

2.    Nominalizarea membrilor Consiliului Științific Specializat și a referenților oficiali.

La ședință sunt invitați toți doritorii.