Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Ziua ușilor deschise!

 

 

Cu prilejul consemnării Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, în incinta Institutului de Chimie vineri, 8 noiembrie 2019va fi organizată Ziua ușilor deschise, care va include următoarele activități:

 

10.00 – 10.30

Prezentarea  expoziției din holul Institutului de Chimie.

Prezentator: Directorul Institutului de Chimie - dr. habilitat, conf. Aculina Arîcu.

 

10.30 – 11.30

Prezentarea utilajului performant (Spectrometrele: RMN, Mössbauer, FTIR, UV-Vis, Stopped Flow, aparatul Autosorb-1, analizator de elemente, cromatografele gaz-lichid şi HPLC, Spectrometrul de absorbție atomică cu atomizare electrotermică).

Prezentatori: șefii de laborator, persoanele responsabile de metode și utilaj.

 

11.30 – 12.00

Lecție cu titlul: Cercetări în domeniul chimiei – Realizări şi perspective”, ce va include o informație generală despre institut și cele mai relevante rezultate obținute de către cercetătorii institutului.

Prezentator: Directorul Institutului de Chimie - dr. habilitat, conf. Aculina Arîcu (bir. 349, et. 3).

 

13.00 – 15.00

Vizitarea laboratoarelor Institutului de Chimie.

 

Sunt invitați  toți doritorii.