Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Felicitare cu Ziua Internationala a Stiintei pentru pace si Dezvoltare!

Stimați cercetători ai Institutului de Chimie al AȘM

 În fiecare an la 10 noiembrie în lumea întreagă se sărbătorește Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare, care a fost proclamată de către Organizația Națiunilor Unite Educație Știință și Cultură la 2 noiembrie 2001.

Această zi este menită să sublinieze rolul important al științei pentru societate și relevanța ei în viața omului zi de zi. În toată lumea este cunoscută axioma că știința este forța motrice a dezvoltării durabile a fiecărui stat.

Nivelul de dezvoltare economic, social, cultural, spiritual al unei țări este direct proporțional cu investițiile în știință și dezvoltare tehnologică.

Colectivul științific al Institutului de Chimie al AȘM își aduce în permanență contribuția la dezvoltarea științei aplicative și fundamentale în domeniile chimiei, tehnologiei chimice și protecției mediului ambiant.

Cu această ocazie, stimați colegi, Vă felicit călduros, dorindu-Vă multă sănătate, noi realizări științifice, care vor fi de mare folos societății noastre.

 

 

Cu profund respect,

Directorul Institutului de Chimie al AȘM,

academician, profesor, dr. habilitat   

Tudor Lupașcu