Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Anunt privind sustinerea tezei de doctor

Se anunță susținerea tezei de doctor

 

 

Pretendent: Petuhov Oleg

Conducător: academician, dr. hab. în științe chimice, prof. cerc. Lupașcu Tudor

Consiliul științific specializat: D 05.144.01-04

Tema tezei: Sinteza şi regenerarea cărbunilor activi prin tratare cu microunde

Specialitatea: 144.01-chimie fizică

Data: 24 octombrie 2017

Ora: 14:00

Local: Chişinău, str. Academiei 3, Institutul de Chimie al A.Ş.M, sala 349.

 

Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului:

1.      Lupascu T., Ciobanu M., Botan V., Petuhov O., Investigation of modified activated carbons structural parameters and adsorption capacity. In: Revista de Chimie, 2009, vol.60(7).

2.      Tcaci M., Himcinschi C., Nastas R., Petuhov O., Lupascu T., Zahn D. Non-destructive characterization of modified activated carbon. In: Revista de Chimie, 2011, vol.62(7),.

3.      Petuhov O. Application of Taguchi optimization method in the preparation of activated carbon by microwave treatment. In: Chemistry Journal of Moldova, 2015, vol.10(1).

 

Rezumatul tezei: Problematica abordată în lucrare cuprinde studiul și implementarea tehnologiilor cu impact ecologic pozitiv, sinteza materialelor polifuncţionale cu proprietăți utile în baza precursorilor regenerabili, studiul și optimizarea proceselor de sinteză și regenerare a cărbunilor activi prin tratare cu microunde, evidențierea factorilor care determină parametrii cărbunilor activi, evaluarea caracteristicilor de adsorbție a adsorbanților obținuți și identificarea domeniilor de aplicație a lor.


     Lucrarea prezentată cuprinde un studiu amplu al procedeelor și metodelor de sinteză și regenerare a cărbunilor activi, rezultând într-un studiu multilateral al problematicii tratării cu microunde a substanțelor carbonice.

Aspectul teoretic cel mai important al lucrării este propunerea mecanismului de interacțiune a substanțelor carbonice în câmp cu microunde. Argumentele experimentale prezentate indică o corelare satisfăcătoare a structurii cu proprietățile cărbunelui activ. Posibilitatea regenerării eficiente a cărbunilor activi epuizați prin tratare cu microunde este rezultatul aplicativ de bază prezentat în studiu. Procedeul de măsurare a temperaturii în cuptorul cu microunde, cât și elaborarea principiilor care stau la baza reactoarelor de activare în câmp cu microunde prezintă un interes deosebit cu potențial de aplicare.

                                            Sunt invitati toti doritorii!