Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

AVIZ

Vineri, 7 aprilie 2017, ora 14.00 in sala mica a Institutului de Chimie al Academiei de Științe a Moldovei (str. Academiei, 3, etajul 3, bir. 349)

va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil din cadrul Institutului de Chimie al Academiei de Științe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a examina teze de doctorat la

specialitatea 144.01. Chimie fizică

 

ORDINEA DE ZI

1.  Prezentarea tezei de doctor în științe chimice de către dl. Oleg Petuhov, întitulată: SINTEZA ŞI REGENERAREA CĂRBUNILOR ACTIVI PRIN TRATARE CU MICROUNDE, specialitatea: 144.01. Chimie fizică. Conducător științific: Tudor Lupaşcu, doctor habilitat, profesor cercetător, membru corespondent.

2.  Nominalizarea membrilor Consiliului Științific Specializat și a referenților oficiali.

 

La ședință sunt invitați toți doritorii.