Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

AVIZ

Miercuri, 15 martie 2017, ora 1400, în sala mică a Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (str. Academiei, 3, etajul 3, bir. 349)

va avea loc şedinţa Seminarului Știinţific de Profil din cadrul Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a examina teze de doctorat la specialitatea
141.01.Chimie anorganică.

                          
ORDINEA DE ZI

1.    Prezentarea tezei de doctor în chimie de către doamna Diana CHIȘCA, întitulată: ”Sinteza, structura și proprietățile polimerilor coordinativi ai Co(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II) cu liganzi carboxilici și piridinici”, specialitatea: 141.01.Chimie anorganică. Conducători științifici: Eduard Coropceanu, dr. în chimie, conf. univ., Marina Fonari, dr. în chimie, conf. cerc.;

2.    Nominalizarea membrilor Consiliului Științific Specializat și a referenților oficiali.

 

 La ședință sunt invitați toți doritorii.