Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

AVIZ

Vineri, 27 mai 2016, ora 1400 în sala mică a Institutului de Chimie al AȘM (str. Academiei 3, bir. 349, etajul 3) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 143.01.Chimie organică și 143.04. Chimie bioorganică, chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi din cadrul Institutului de Chimie al AŞM, unde va fi prezentată teza de doctor în chimie cu titlul: „Sinteza oxindolelor substituiți pe bază de izatine”, specialitatea 143.01. Chimie organică.


       Autor:
Pogrebnoi Vsevolod, cerc. șt. al lab. Sinteză Organică și Biofarmaceutică,  Institutul de Chimie al AŞM.

 
      
Conducător științific: dr. hab. în chimie, prof. Fliur Macaev, șef al lab. Sinteză Organică și Biofarmaceutică, Institutul de Chimie al AȘM.

 

Sunt invitați toți doritorii.