Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

AVIZ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe chimice cu titlul:
 

 

“METODE FIZICO-CHIMICE COMBINATE DE TRATARE A APELOR REZIDUALE TEHNOGENE”


Pretendent:
Dr. Covaliova Olga

Consultant ştiinţific:
Duca Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe chimice, profesor universitar, academician al AŞM.

Consiliul Ştiinţific Specializat: DH 05.145.01-01 din cadrul Institutului de Chimie al AŞM

Tema tezei: Metode fizico-chimice combinate de tratare a apelor reziduale tehnogene.

Specialitatea: 145.01 – Chimie ecologică

Data: 18 martie 2016

Ora: 14:00

Local: MD 2028,  Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Academiei 3, Institutul de Chimie al AŞM, sala 349.

Teza şi autoreferatul pot fi consultate la Biblioteca Ştiinţifică Centrală “A.Lupan” a AŞM, la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, dar şi la pagina web a C.N.A.A. www.cnaa.md  


Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului                  Rezumatul tezei

  1. Problematica abordată.  

Elaborarea procedeelor noi combinate de purificare a apelor reziduale tehnogene, inclusiv reducerea electrochimică a metalelor, regenerarea selectivă a soluţiilor pentru prevenirea diversării lor, distrucţia foto- şi microbiologică a compuşilor organici persistenţi în mediu apos, procese combinate electro- şi galvanochimice de tratare a apelor uzate multicomponente, studiul condiţiilor de transformări şi de feritizare a sedimentelor generate pentru utilizarea lor ulterioară, asigurând cerinţele de protecţie a mediului ambiant.

 

 

 2. Conţinutul de bază al tezei.

      Teza este expusă pe 242 pagini text de bază, inclusiv 113 figuri şi 17 tabele, şi include: adnotare prezentată în limbile română, rusă şi engleză, lista abrevierilor, introducere, 6 capitole, concluzii generale şi recomandări practice, bibliografie din 441 titluri, anexe, declaraţia privind asumarea răspunderii, CV-ul autorului. Rezultatele obţinute sunt expuse în 86 de publicaţii ştiinţifice.

            3. Principalele rezultate obţinute.

     Au fost efectuate studii complexe privind comportamentul metalelor de tip d (Zn, Сd, Cu, Ni şi Cr) în condiţiile de polarizare catodică şi anodică în soluţii model de ape reziduale cu conţinut de complecşi amoniacali, pirofosfatici, hidroxo- şi acva- luând în consideraţie compoziţia şi distribuţia lor în soluţii; este justificată oportunitatea utilizării electrozilor tridimensionali pentru epurarea apelor uzate cu concentraţii mici; a fost elaborată o direcţie nouă de reducere selectivă a ionilor Fe(III) până la Fe(II) în electroliţi pentru prevenirea diversării lor; a fost propusă distrucţia combinată foto- şi microbiologică a xenobioticilor în mediul apos, au fost stabilite consecutivitatea formării compuşilor intermediari, precum şi rolul Fe-fotoinductorilor în formarea radicalilor liberi; au fost elucidate rolul şi particularităţile proceselor de cataliză în formarea structurilor feritizate şi proprietăţile sedimentelor feromagentice formate în condiţiile tratării electro- şi galvanochimice a apelor reziduale multicomponente.