Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Orarul sustinerii referatelor stiintifice de catre doctoranzi

Informația
privind susținerea rapoartelor științificede către doctoranzii
Institutului de Chimie al AȘM
 
Numele, prenumele doctorandului
Anul de studii
 
Cifrul, specialitatea
Tema referatului
Data, ora susțin.
Denumirea laboratorului/sectorului
Lungu Lidia
I
143.04. Chimie  bioorganică, chimie a compuşilor naturali  şi fiziologic activi
 
22.09.2014,
ora 10.00
Laborator Chimia Terpenoidelor
 
Secara Elena
II
143.04. Chimie  bioorganică, chimie a compuşilor naturali  şi fiziologic activi
Compuși di- și sesquiterpenici ce conțin azot
22.09.2014, ora 10.00
Laboratorul Chimia Terpenoidelor
Covaci Ecaterina
II
144.01
Chimie fizica
09.09.2014, ora 9.00
 
Laboratorul Chimie Cuantică, Cinetica Chimică si Rezonanța Magnetică
Anghel
Lilia
IV
144.01. Chimie fizica
09.09.2014,
ora 9.00
 
 
Laboratorul Chimie Cuantică, Cinetica Chimică si Rezonanța Magnetică
Culighin
Elena
I
145.01. Chimie ecologică
10.09.2014,  ora 10.00
Laboratorul Chimie Ecologică
Gonța Alexandru
II
145.01. Chimie ecologică
Analiza cromatografica a amestecurilor complexe taninice
10.09.2014,  ora 10.00
Laboratorul Chimie Ecologică
Nicolau
Elena
I
145.01. Chimie ecologică
9.09.2014,   ora 10.00
Laboratorul Geolab, Institutul de Geologie şi Seismologie AȘM
Harghel Petru
III
143.04.
Chimie bioorganica; chimia compusilor naturali si biologic activi
11.09.2014, ora 15.00
 
Laboratorul Chimia Terpenoidelor
Straistari Tatiana
III
141.01. Chimie anorganică
Compusii coordinativi care modeleaza centrele active ale hidrogenazelor
10.09.2014, ora 9.30
Laboratorul Chimie Bioanorganică și Nanocompozite
Cuzan Olesea
II
141.01. Chimie anorganică
Compusi coordinativi mono si polinucleari in realizarea reactiei de reducere din fotoliza apei
10.09.2014, ora 10.00
Laboratorul Chimie Bioanorganică și Nanocompozite
Chișca Diana
III
141.01. Chimie anorganică
10.09.2014, ora 14.00
Laboratorul Chimie Coordinativă
Fulga Ala
I
143.04.
Chimie bioorganica; chimia compusilor naturali si biologic activi
11.09.2014, ora 15.00
 
Laboratorul Chimia Terpenoidelor
Sîrbu Tatiana
IV
143.04.
Chimie bioorganica; chimia compusilor naturali si biologic activi
Diterpenoidele halimanice – compuși bioactivi din surse naturale
11.09.2014, ora 15.00
Laboratorul Chimia Terpenoidelor
Pogrebnoi Vsevolod
II
143.01. Chimie organică
08.09.2014, ora 12.00
Laboratorul Sinteza Organică
Buzhor Sergey
I
143.01. Chimie organică
08.09.2014, ora 12.00
Laboratorul Sinteza Organică
Curlat Serghei
II
143.01. Chimie organică
08.09.2014, ora 12.00
Laboratorul Sinteza Organică