Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Aviz

          Vineri, 22 februarie 2013, ora 1400 în sala mică a Institutului de Chimie al A.Ș.M. (str. Academiei, 3, etajul 3)

va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 11.00.11 - protecţia mediului ambiant şi folosirea

raţională a resurselor naturale, unde va fi prezentată teza de doctor în chimie cu titlul:

"Study of the interaction of metals (Hg, Cr, Zn, Ag, Au) with Arthrobacter genera and Spirulina

platensis
" (“Studiul interacţiunii metalelor (Hg, Cr, Zn, Ag, Au) cu Artrobacter genera şi Spirulina

platensis
)
,  specialitatea 11.00.11 - protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale.
 
               Autor: Inga Zinicovscaia, doctoranda a. III, cerc. șt. stag. al lab. Chimia Cuantică şi Cinetica Chimică,
                          Institutul de Chimie al A.Ş.M.

           Conducători științifici: 1. Duca Gheorghe, dr. hab., acad., prof.,
                                                 2. Frontasyeva Marina, dr. (Rusia, or. Dubna)
 

                                     Sunt invitați toți doritorii.