Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Aviz

       Marți, 17 ianuarie 2012 ora 14.00, în sala mică a Institutului de Chimie al A.Ș.M. (str. Academiei, 3) va avea loc

şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 02.00.01 – chimie anorganică din cadrul Institutului de Chimie

al A.Ș.M., unde va fi prezentată teza de doctor în chimie cu titlul: "Sinteza, structura și proprietățile magnetice ale

compușilor coordinativi mono- si poli-nucleari cu liganzi pe baza 2-formilpiriidnei si aldehidei salicilice".Autor: Oleg Palamarciuc, master in chimie, cercetator stiintific, Catedra Chimie Analitica si Organica, USM.


Conducător științific: Mihail Revenco, dr. hab. în chimie, prof. univ.

Consultant științific: Rodolphe Clerac, dr. hab., cercetator CNRS


                           Sunt invitaţi membrii Seminarului Ştiinţific de Profil precum şi toţi doritorii.