Institutul de Chimie

  • Romanian
  • English

Aviz

         
            Marti, 4 octombrie 2011,  în sala mică a Institutului de Chimie al A.Ş.M. (str. Academiei 3, etajul 3)

va avea loc susţinerea publică a tezelor de doctor în chimie:


Sinteza stereoselectivă şi proprietăţile derivaţilor noi ai (+)-3-carenei”, elaborată de către cercetătorul ştiinţific

Beţ Ludmila
(ora 10-00), în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH 05-02.00.03 – 03 (specialitatea 02.00.03-

Chimie organică), conducător ştiinţific – Macaev Fliur, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător

şi

”Sinteza şi proprietăţile derivaţilor noi ai 1H-imidazolului”, elaborată de către cercetătorul ştiinţific Şargarovschi

Viorica (ora 12-00),
în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH 05-02.00.03 – 04 (specialitatea 02.00.03-Chimie

organică), conducător ştiinţific – Macaev Fliur, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător.


                               Sunt invitaţi toţi doritorii.